top of page

שיטת Om Economics

    מה היא אומרת

Word writing text Ethics Integrity Princ

-לחיות בתוך האמצעים -לעבוד עם מה שיש (להימנע מחובות מיותרים)

- ההפך של הישרדות הוא להתייחס למציאות

- להתחבר לחזון וליעדים - בשביל מה אני עושה את כל זה?

- להפריש 10% מההכנסות כדי להשקיע בעתיד

- ליצור תקשורת במשפחה סביב כסף

- ליצור  קופת חסכון של מחיה בסיסית לפי היכולת והמצב המשפחתי

- כל פעם שיש לי מינימום 300$ להשקיע

- לבחור באפיק השקעה המסוגל להביא לפחות 10% תשואה על ההון        המושקע

- להשקיע רק כסף שאני לא צריך אותו ל3-5 שנים הבאות

- להשקיע בחברות שמענינות  אותי ואני מאמין בהנהלה ובמוצרים       שלהם ועומדות בערכים שלי

- לשים לב לדמי ניהול

- לבנות תיק בהדרגה של מינימום 18 מניות

- להיעזר במנטורים ומידע מהאינטרנט motley fool

- לעבוד על שלוות הנפש בתוך העליות והירידות

- כשמגיעים ליעד ולחלום- תשתמשו בכסף!- כסף הוא לא     המטרה הוא האמצעי

- ליצור בהירות לגבי המצב הכלכלי - הוצאות הכנסות צרכים (טבלת אקסל של תקציב)

- להתיחס לשווי שוק ופוטנציל צמיחה של החברה לא רק   המחיר של המניה

- ליצור בהירות לגבי מה התפקידים שלי בחיים והמחויבויות   שלי (טבלת אקסל של זמן ותפקידים)

- לקפוץ למים - מוכנות ללמוד מתוך התנסות

- להתמיד בכל זה ולהעביר את זה הלאה
- לקרוא מאמרים באתר  אום אקונומיקס כדי לקבל השראה

- להינות מהעיסוק הזה.

bottom of page