top of page

Om Economics מברך אתכם על הצטרפותכם לקבוצת הלומדים.

על מנת שנוכל לתת לכם שירות נאמן ויעיל, אנא קראו בתשומת לב ובעיון את נוהלי ההרשמה.

 

מדיניות אספקת מוצר

המטרה של om economics הינו לספק מידע וכלים דרך הרצאות, קורסים ופגישות אישיות שיאפשרו ללקוחותינו לבנות תיק השקעות המורכב ממניות של חברות בודדות. 

החברות שאנחנו בוחרים להשקיע בהן, הן  חברות שמפתחות את העולם שלנו והיינו רוצים שהם יהיו חלק מהעתיד . חברות שלוקחות בחשבון את האינטרסים של כל השותפים ובעלי העניין : עובדים , לקוחות, בעלי המניות ,הסביבה והקהילה.  

החזון של om economics היא לאפשר לאנשים לחיות חיים ממומנים, שמחים ובעלי משמעות.

 

אחריות בית עסק

אנחנו בom economics מתחייבים להעביר את כל הידע שיש ברשותנו , להמשיך ולהתפתח בתחום על מנת לתת מענה שלם ומלא לצרכים של לקוחותינו , אנחנו מתחייבים לשמור על קשר ולענות על כל שאלה שישנה על מנת לאפשר לאנשים לפתוח תיק מניות להתחיל ולהמשיך להשקיע.

 

הגבלת גיל (בעת הצורך)

הקורסים שלנו מתאימים לכל בן אדם שרוצה לקחת אחריות על הכסף שלו, אפשר להתחיל בכל גיל.

 

הסדרי תשלום

התשלום יוסדר מראש עבור כל הקורס, 

ניתן לשלם 1-3 תשלומים אלא אם כן סוכם אחרת.

המשך השתתפות בקורס לאחר מפגש הניסיון, מחויב בהסדרת התשלום מראש.

 

ביטול עסקה

מהפגישה השניה של הקורס,  לא ניתן יהיה לבטל את העסקה.

אנחנו מתחייבים להשלים פגישות שהתפספסו בשיחה טלפונית. במידה שפיספסתם יותר משלושה שיעורים ניתן להגיע לאחד מהקורסים הבאים שלנו ללא תשלום נוסף.

 

הגבלת פרטיות

אנחנו מתחייבים לשמור על פרטי קשר והאשראי חסויים ולהשתמש בהם אך ורק למה שנועדו .

אנחנו מתחייבים לא לשתף פרטים אישיים ,מיילים , תמונות ללא אישור של הלקוחות שלנו.

 

הסכם בין om economics ומשתתפי הקורס

Om Economics הינה מסגרת לימודית המכוונת לחיים של חופש, שמחה, ושפע.

הבורסה של שוק המניות הינה אחד מהכלים שאנחנו משתמשים, כדי ליצור רווחה כלכלית.

אחת המטרות היא להפוך את הכלי הזה לנגיש לאנשים.

Om economics איננה  יועצת השקעות, אין ברשותה להמליץ על קנייה של מניות ספציפיות אלא לחבר מתעניינים לערוצי מידע רלוונטיים כמו ה motley fool.

אנשים שמשתמשים בשירותים שלנו מודעים שאין ביכולתנו להבטיח רווח או שמירת ההון המושקע, וכל אחד בוחר להשקיע בבורסה באחריותו בלבד.

 

אין לראות בחומר הנלמד בקורס זה ובמידע והניתוח הכלולים בו, הזמנה, הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך.

הקורס אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות, הפרטים והנסיבות שיש לקחת בחשבון בעת השקעה בניירות ערך או בנכס כל שהוא. הקורס אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים והצרכים של כל אדם ואדם.

המסתמך על המידע הניתן בקורס זה, עושה כן על אחריותו בלבד, וצוות om economics בכלל, ובפרט דן אורדובר ו/או שרון ברגרין  לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרמו, אם יגרמו,  כתוצאה משימוש במידע הניתן בקורס זה.

דן ו/או שרון וצוות om economics עשויים להחזיק ו/או לבצע פעולות בניירות ערך שיוזכרו בקורס, על פי שיקול דעתם העצמאי וללא קשר למידע המועבר בקורס.

התכנים המועברים בקורס אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, ואין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. על כל משתתף בקורס לנקוט זהירות ראויה ולבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.

bottom of page